Anıt Kabir
Anıt Kabir

Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı’nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ankara Anıttepe’de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır. Ayrıca dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de 1966 yılında devrim şehitleri bölümüne defnedilmiştir (6 Kasım 1981 tarihli Devlet Mezarlığı Kanunu 1.madde 2.fıkra gereğince, 27 Ağustos 1988’de çıkartıldı). 1973’den beri İsmet İnönü’nün kabri de Anıtkabir’dedir.

Başkent Ankara’da bulunan Anıtkabir, her yıl yerli yabancı milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Özellikle 10 Kasım ve milli bayramlarda yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşanmakta, yurdun birçok yerinden gelen vatandaşlar Anıtkabir’i Türk bayrakları ile donatmaktadır.

Atatürk’ün ebedi istirahatgahının içinde bulunduğu Anıtkabir, Anıt caddesi Tandoğan, Ankara’da bulunmaktadır.

 

Atatürk
Atatürk

“Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkâr edenler ve bana taan edenler çıkabilir. Hattâ bunlar benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir. Fakat, ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidir ki, bu fikirler, Hind’den, Mısır’dan döner, dolaşır  gene gelir, feyizli neticeleri kalpleri doldurur!”

1937, Atatürk

(Münir Hayri Egeli’nin hatıratından)

Atatürk Ve Din

“Türk milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Şuura aykırı, ilerlemeye mani hiçbir şey ihtiva etmiyor.”

” Bizi yanlış yola sevkeden soysuzlar bilirsiniz ki, çok kere din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz… Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülükten gelmiştir.”

“Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla alakası olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler zamanın yeniliklerine uymayı kafir olmak sanıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış yorumu yapanların amacı, İslamların kafirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, beyinledir.”

“Bizim dinimiz en makul ve en tabiî bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması lâzımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.”

“Bizim dinimiz, milletimize değersiz, miskin ve aşağı olmayı tavsiye etmez. Aksine Allah da, Peygamber de insanların ve milletlerin değer ve şerefini muhafaza etmelerini emrediyor.”

“Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin menfaatine, İslamın menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı.”

“Din vardır ve lazımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi fakat bina, uzun asırlardır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu hissedilmemiş. Aksine olarak birçok yabancı unsur, tefsirler, hurafeler, binayı daha fazla hırpalamış. Bugün bu binaya dokunulamaz, tamir de edilemez. Ancak zamanla çatlaklar derinleşecek ve sağlam temeller üstünde yeni bir bina kurmak lüzumu hasıl olacaktır…”

“Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor; kaste ve fiile dayanan taassupkar hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere asla fırsat vermeyeceğiz…”

“Ey arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür; tanrısal inanışların belirtilerine bakarak diyebiliriz ki, insanlar iki sınıfta, iki devirde mütalâa olunabilir. İlk devir insanlığın çocukluk ve gençlik devridir. İkinci devir, beşeriyetin erginlik ve olgunluk devridir.”

“İnsanlık birinci devirde tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi yakından ve maddi vasıtalarla kendisiyle meşgul olunmayı gerektirir. Allah, kullarının lazım olan olgunlaşma noktasına erişinceye kadar içlerinden vasıtalarla dahi kullariyle meşgul olmayı tanrılık özelliğinin gereklerinden saymıştır. Onlara Hazreti Adem Aleyhisselam’dan itibaren bilinen ve bilinmeyen sayısız denecek kadar çok nebiler, peygamberler ve elçiler göndermiştir. Fakat Peygamberimiz vasıtasiyle en son dini, medeni gerçekleri verdikten sonra artık insanlıkla aracı ile temasta bulunmağa lüzum görmemiştir. İnsanlığın kavrayış derecesi, aydınlanma ve olgunlaşması sayesinde her kulun doğrudan doğruya tanrısal düşüncelerle temas kabiliyetine eriştiğini kabul buyurmuştur ve bu sebepledir ki, Cenabı Peygamber, peygamberlerin sonuncusu olmuştur ve kitabı, en eksiksiz kitaptır.”

“Hz. Muhammed’i bana, cezbeye tutulmuş sönük bir derviş gibi tanıttırmak gayretine kapılan bu gibi cahil adamlar, onun yüksek şahsiyetini ve başarılarını asla kavrayamamışlardır. Anlamaktan da çok uzak görünüyorlar. Cezbeye tutulmuş bir derviş, Uhud Muharebesinde en büyük bir komutanın yapabileceği bir planı nasıl düşünür ve tatbik edebilir? Tarih, hakikatleri tahrif eden bir sanat değil, belirten bir ilim olmalıdır. Bu küçük harpte bile askerî dehâsı kadar siyasî görüşüyle de yükselen bir insanı, cezbeli bir derviş gibi tasvire yeltenen cahil serseriler, bizim tarih çalışmamıza katılamazlar. Hz. Muhammed bu harb sonunda çevresindekilerin direnmelerini yenerek ve kendisinin yaralı olmasına bakmayarak, galip düşmanı takibe kalkışmamış olsaydı, bugün yeryüzünde müslümanlık diye bir varlık görülemezdi.”

“Baylar ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensublar memleketi olamaz. En doğru ve en hakikî tarikat, medeniyet tarikatıdır.”

 

Anıtkabir Nerede Nasıl Gidilir?

Adres: Anıtkabir, Anıt Cad. Tandoğan 06520 Çankaya / Ankara / Türkiye
Telefon: (0 312) 231 79 75
Nasıl Gidilir?: Anıtkabir, Ankara ilinin neredeyse tam ortasında bulunmaktadır. En kestirme yol olarak, bulunulan yerden belediye otobüsleri ile Kızılay meydanına gelip, oradan Ankaray’a binip Tandoğan durağında inmek gerekir. Anıtkabir ziyaretçi giriş kapısı, Tandoğan durağına 5 dakika yürüme mesafesinde Anıt Caddesi üzerindedir.
İstanbul-İzmir-Adana ve diğer tüm illerden otobüsle gelecek olanlar için Anıtkabir’e gidiş tarifi: Ankara iline şehirler arası otobüs yolculuğu yaparak gelecek olanların, ilk olarak Ankara Otobüs Terminalinde (AŞTİ) indikten sonra, terminal içerisinde bulunan Ankaray’a binerek Tandoğan durağında inmesi gerekir. Anıtkabir ziyaretçi giriş kapısı, Tandoğan durağına 5 dakika yürüme mesafesinde Anıt Caddesi üzerindedir.
Trenle gelecek olanlar için Anıtkabir’e gidiş tarifi: Ankara Tren Garında indikten sonra, alt katta bulunan Tandoğan Çarşısı içerisinden yürüyerek GMK Bulvarı’na çıkıp, 50 metre ileride bulunan Tandoğan metro istasyonu yanından Anıt caddesini takip ederek 5 dakika yürüyerek Anıtkabir’e ulaşılabilir.

Kızılaydan Anıtkabir’e Giden Otobüsler:

221-3 – (ÖHO) MAMAK-BATIKENT JANDARMA-BAKANLIK
220-3 – (ÖHO) MAMAK-BATIKENT JANDARMA-MALTEPE
202-3 – (ÖHO) YENİMAHALLE-KIZILAY
340 – EGE MH.-DDY
341 – EGE MH.-KIZILAY
297-3 – (ÖHO) MUTLU MH.-BATIKENT
330 – EGE MH.-LOJMAN-KIZILAY
264 – ETLİK-KIZILAY(EKSPRES)
203 – İNCİRLİ-ULUS-KIZILAY
204 – İNCİRLİ-GAR-KIZILAY
257 – 19 MAYIS MH.-KUYTU SK.-ULUS-KIZILAY
256 – ATAPARK-KIZILAY(EKSPRES)
258 – ATAPARK-25.SK.-KIZILAY
252 – ATAPARK-KUŞCAĞIZ-ULUS-KIZILAY
254 – ATAPARK-GAR-KIZILAY
383 – PEYAMİ SEFA-DDY
362 – TUZLUÇAYIR-KIZILAY
366 – DERBENT-ARAPLAR-DDY
376 – YEŞİLBAYIR-KIZILAY-DDY
370 – TEKMEZAR-KIZILAY
371 – KIBRIS KÖYÜ-KIZILAY-DDY
545 – ERYAMAN-GÜZELKENT-AŞTİ
331 – ZERDALİTEPE-DDY
332 – KAYAŞ-KIZILAY
259 – ATIŞ CD.-ULUS-KIZILAY
222 – İNCİRLİ-KIZILAY(EKSPRES)
288 – REFİK SAYDAM CAD-ULUS-KIZILAY
422 – KEÇİÖREN-GAR-KIZILAY
420 – KEÇİÖREN-ULUS-KIZILAY
460 – UYANIŞ-PINARBAŞI-ULUS-OPERA
483 – UYANIŞ-HACIKADIN-GAR-KIZILAY
480 – UYANIŞ-ITRİ-K.KARABEKİR-KIZILAY
481 – UYANIŞ-PINARBAŞI-ULUS-KIZILAY
482 – UYANIŞ-HACIKADIN-ULUS-KIZILAY
415 – AKTEPE-YEŞİLTEPE-ULUS-KIZILAY
416 – AKTEPE-KIZILAY
410 – AKTEPE-KAMİL OCAK MH.-ULUS-KIZILAY
411 – AKTEPE-DUTLUK-ULUS-KIZILAY
412 – AKTEPE-DUTLUK-GAR-KIZILAY
404 – AKTEPE-YEŞİLTEPE-GAR-KIZILAY
418 – AKTEPE-YEŞİLTEPE 8.CD.-ULUS-KIZILAY
385 – LALEGÜL-KIZLAY-OPERA
268 – BAĞLUM-GAR-KIZILAY
266 – KIZILAY-ULUS-BAĞLUM
270 – KIZILAY-ULUS-UFUKTEPE
269 – UFUKTEPE-GAR-KIZILAY(EKSPRES)
255 – 23 NİSAN MH.-BADEMLİK-KIZILAY
285 – ESERTEPE-KAZIMKARABEKİR-KIZILAY
230 – HACETTEPE-BEYTEPE KAMPÜSÜ
323 – EGE MH.-ODTÜ

 

 

 Anıtkabir Ve Atatürk Resimleri

Anıtkabir Krokisi