Üsküdar ilçesi pek çok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminden kalma Çinili Cami genel bilgileri ve burası nerede?, nasıl gidilir bu yazımızda kısaca göz atacağız.

Çinili Cami Tarihi ve Genel Bilgileri

1640 yılında yapımına başlanan caminin inşası 8 yıl sürmüş ve 1648 yılında tamamlanmıştır. Sultan 1. Ahmed Han’ın zevcesi, 4. Murad Han’ın ve Sultan İbrahim’in validesi Kösem Mahpeyker Valide Sultan tarafından, külliye şeklinde, aynı zamanda diplomat olan Mimar Kasım Ağa’ya yaptırılmıştır. Külliye içerisinde bulunan, cami, medrese, süs havuzu, sebil ve hamam’ın dışında küçük bölümde sübyan okulu olarak kullanılmıştır.

Çinili Cami Mimari Özellikleri

Külliyesi, bir kaide üzerinde kare şeklinde tasarlanmış, tek bir sağır kubbe ve bir minareden oluşmaktadır. Minare daha sonra, diğer eserlere ilham olacak düzgün kesme “küfeki” (havayla teması sonucu, daha da sertlik ve sağlamlık kazanan istridye kalkeri ) taşından yapılarak, minare dışa taşacak şekilde konumlandırılmıştır.

Caminin içi ise, “rumi ” ve “hait” tezhip sanatlarıyla süslenmiştir. Birkaç basamakla çıkılan son cemaat yeri çinilerle kaplıdır. Ancak bunların çoğu alınmış ve yerlerine başka başka çiniler oturtulmuştur.

Caminin avlusunda sekiz sütunu bulunan bir kubbenin altında mermer şebekeli şadırvan bulunmaktadır. Üç tarafını yirmi mermer sütunlu bir saçak örtmektedir. Avlunun (L planlı ) revakı zamanla yıkılmıştır.

Mihrabın içi tamamen çini kaplıydı. Mihrapta, sağındaki çini yazılardan “besmele” yazılı olanı tamamen, mihrabın solundaki sıradan ise iki parça çini zamanında çalınmıştır.

İki avlu kapısı olan caminin, kuzey kapısının üstünde şair Fevzi’nin on iki mısralık tarih manzumesi vardır.

Çinili Cami Fotoğrafları

Çinili Cami Nerede? Ve Nasıl Gidlir?

Adres: Validei Atik Mahallesi, Allame Cd. No:1 Üsküdar/İSTANBUL

Nasıl Gidilir: Yürüyerek;Üsküdar İskelesenin önüden karşıya geçip Mihrimah cami önünden Çavuşdere caddesini kullanarak 30 dakikalık bir yürüyüş ile camiye ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşıma İle; Üsküdar marnaray İstasyonu önünden geçen her 4 dakikada bir geçen 12A İETT Hat Numaralı otobüsü kullanarak ulaşabilirsiniz.

Vapur İle; İskelede indikten sonra 5 dakika yürüyerek Marmaray Üsküdar Çıkışı İstasyonunun önüne gelin. Buradan her 4 dakikada bir geçen 12A İETT Hat Numaralı otobüsü kullanarak ulaşabilirsiniz.

Marmaray İle; Üsküdar Çıkışı İstasyonunda indikten sonra 12A İETT Hat Numaralı otobüsü kullanarak ulaşabilirsiniz.

Özel Araç İle; Üsküdar İskele’sinin önünde geldikten sonra ışıklardan sola dönüp yukarıya doğru devam edin. Döner kavşağa gelince karşınızda Zeynep Kamil Kadın Doğum Hastalıkları Hastanesini göreceksiniz.Kavşktan tam sola dönün ve yaklaşık 700 metre düz devam ederek camiye ulaşabilirsiniz.