Dünya Üzerinde Kaç Tane Müslüman Ülke Var?
Dünya Üzerinde Kaç Tane Müslüman Ülke Var?

İslam dünyası ya da Müslüman dünyası İslami bir devlet yapısını benimseyen ülkeler ile beraber çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkelerin tümüdür. İslami ülkelerin tek çatı altında toplandığı bir kurum vardır.

Dünyada tek uluslararası İslam kurumu olan İslam İşbirliği Teşkilatı, tüm Müslüman ülkeleri bünyesinde barındırmaktadır. Günümüzde dünya genelinde yaklaşık olarak 236 adet ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin bazıları ise uluslararası alanda tanınmayan ülkelerdir. Bazıları adını bile duymadığımız dün gruplara mensupken bazı ülkeler ise Müslüman ya da Hristiyan’dır.

Dünya Üzerinde Kaç Tane Müslüman Ülke Var?

Bu yazı kapsamında dünya genelindeki Müslümanlık ile ilgili genel bilgilere sahip olabilirsiniz. Dünya üzerinde Müslüman olan ülkeleri ve laik ülkelerin kısa bir sıralamasını sizler için derledik.

1. İslamiyet ve Müslümanlık

İslam ya da Müslümanlık tek yaratan inancına dayanan en yaygın İbrahimi dinlerden bir tanesidir. Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna inanılan Müslümanlık dini 7.yüzyılda orta çıkmış ve hızla yayılmıştır. İslamiyete inan ve Kur’an’ı kendine kılavuz eden kişiler Müslüman olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda Müslümanlık inancının son derece yaygın bir din olduğundan bahsedebiliriz.

Günümüzde dünya genelinde ki insanların %23.1’ini Müslüman bireyler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda dünyadaki Müslüman nüfusunun 1.8 milyar rakam ile Hristiyanlardan sonra ikinci sırada yer aldığını ifade edebiliriz. Hz. Muhammed’i İslam dininin yayılmasının yanı sıra siyasi bir yapılanma ile İslam Devleti’ni kurmuştur. Daha sonra hanedanlar ve halifeler tarafından yönetilen devlet, zamanlar imparatorluğa dönüşmüştür. Dünya genelinde farklı bölgelerde Müslüman devletler oluşmuştur.

2. Şeriat Sistemini Benimseyen Ülkeler

İslam hukukunu ya da şeriatı benimseyerek hukuku İslam’a göre uygulayan 6 ülke vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 • Afganistan
 • İran
 • Moritanya
 • Pakistan
 • Suudi Arabistan
 • Yemen

3. İslam’ı Devlet Dini Olarak Benimseyen Ülkeler

Günümüzde İslam inancını devlet dini olarak benimseyen ancak hukuku şeriata göre uygulamayan ülkeler bulunmaktadır. 15 adet olan bu ülkeler aşağıdaki gibidir.

 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Brunei
 • Cezayir
 • Fas
 • Filistin
 • Irak
 • Kuveyt
 • Libya
 • Lübnan
 • Maldivler
 • Malezya
 • Mısır
 • Somali
 • Tunus
 • Ürdün

4. Atıfsız Ülkeler

Anayasasında herhangi bir şekilde dine atıf olmayan ve aynı zamanda sekülerizme de atıfta bulunmayan ülkeler bulunmaktadır. Bu 8 ülke aşağıdaki gibidir.

 • Abhazya
 • Cibuti
 • Çeçenistan
 • Endonezya
 • Eritre
 • Nijer
 • Sierra Leone
 • Sudan

5. Laik Ülkeler

Dünyada genelinde din ve devlet işlerini birbirinden ayıran 24 adet Müslüman ülke bulunmaktadır. Bunlar genel olarak aşağıdaki gibidir.

 • Arnavutluk
 • Azerbaycan
 • Bangladeş
 • Başkurdistan
 • Bosna-Hersek
 • Burkina Faso
 • Çad
 • Dağıstan
 • Gambiya
 • Gine
 • Kazakistan
 • Kırgızistan
 • Kosova
 • Kuzey Kıbrıs (KKTC)
 • Lübnan
 • Mali
 • Nijerya
 • Özbekistan
 • Senegal
 • Suriye
 • Tacikistan
 • Tataristan
 • Türkiye
 • Türkmenistan

6. Ülkelere Göre Müslüman Nüfusu

İslam’ın Hristiyanlıktan sonra en büyük ikinci dün olduğundan bahsetmiştir. İslamiyet, Kuzey Afrika, Asya ve Orta Doğu’da çok daha yaygın olan bir dindir. Günümüzde büyük Müslüman toplulukları Çin, Rusya ve Balkanlarda’da bulunmaktadır. Dünyanın diğer bölgelerinde ise Müslüman nüfusun son derece az olduğunu söylemek gerekir. Örneğin, Batı Avrupa’nın sadece %5’lik bir kısmı Müslüman’dır.

Dünyadaki Müslüman nüfusun %62’lik kısmı Asya kıtasında yaşamaktadır. Bunun yanı sıra Endonezya’nın en kalabalık Müslüman ülkesi olduğu bilinmektedir. Endonezya’nın nüfusu yaklaşık 216 milyon civarındadır. Dünya genelinde ki Müslümanların %20’si ise Arap ülkelerinde yaşamaktadır.

Orta Doğu’da bulunan ve Müslüman olmayan İran’ın nüfusunun büyük kısmını Müslümanlar oluşturmaktadır. Avrupa’ya bakıldığında ise Kosova, Türkiye, Bosna Hersek nüfuslarının büyük bölümünü Müslümanlar oluşturmaktadır. Bu orana rağmen Avrupa nüfusunun büyük bir kısmı Hıristiyandır. Mısır ve Nijerya ülkeleri de Afrika kıtasının en kalabalık Müslüman ülkeleri olarak bilinmektedir. Araştırmalara göre Müslüman bireylerin çoğunluğu sunni iken Müslümanların %10’unun ise Şii olduğu bilinmektedir.