Helak Edilen Kavimler Ve Yaşadığı Yerler
Helak Edilen Kavimler Ve Yaşadığı Yerler

Kavimlerin helak olma nedenleri de bu sebeple araştırılır. Helak edilen kavimler ve yaşadığı yerler hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi almak mümkündür. İnsanlık tarihi incelendiğinde zaman zaman çeşitli kavimlerin ansızın dünya üzerinden yok olduğu görülür.

Farklı coğrafyalarda yaşamış olan bu kavimlerin akıbetleri her zaman ilgi konusu olmuştur. Biz de bu konuda merak edilenleri bir araya getirerek sizlerle paylaşmak istedik. Gelin birlikte helak edilen kavimlere ve hangi topraklarda yaşadıklarına kısaca bir göz atalım.

Kavimler Neden Helak Oldu?

Kavimlerin helak olma nedenleri herkesin ilgisini çeken bir konudur. Aniden ortaya çıkan bazı afetlerle ortadan kalkan kavimlerin günümüzde hiçbir iz bırakmadıkları görülürken kutsal kitaplar başta olmak üzere kendilerinden söz edildiği bilinir. Bunun yanı sıra arkeolojik kazılarda da bu kavimlerle ilgili bilgilere ulaşılır. Kavimler Neden Helak Oldu? Dendiğinde ise bu toplulukların zulüm ve sapkınlıkta ileri gittikleri görülür.

Peygamberleri yalanlamaları, Allah’a isyan etmeleri, haksızlık yapmaları, kötülüklerin artması gibi birçok nedenin kavimlerin ortadan kalkmasında etkili olduğu düşünülür. Bu kavimler arasında yer alan; Ad, Semud, Nuh kavmi, Lut, Medyen Halkı, Sebe ilk akla gelenlerdir. Firavun’un helaki, Bilad’ül Arap’ta gerçekleşen Fil vakası da bu tür felaketler arasında kabul edilir.

Helak Edilen Kavimler ve Yaşadığı Yerler

Helak Edilen Kavimler
Helak Edilen Kavimler

Çeşitli toplulukların zaman içerisinde ortadan kalkmış olması her dönem insanların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Bundan dolayı da Helak Olan Kavimler merak edilir. Bu topluluklar hakkında kutsal kitaplarda yer alan bilgiler olurken bilinen bazı kavimler şunlardır:

1. Nuh Kavmi

Nuh Aleyhisselam’ın peygamber olarak gönderildiği Nuh kavminin toplumsal olarak bozulma içerisinde yer alması nedeni ile helak edildiği düşünülmektedir. Kaynaklar bu kavmin kibir içerisinde olduğunu ve ahlaki değerlerini yitirdiğini belirtir. Bundan dolayı da dünyanın sular altında kalması olayı Nuh kavminin helaki ile eşleştirilir.

2. Nemrut Kavmi

Hz. İbrahim zamanında yaşamış olan ve krallık yapan Nemrut oldukça kibirli bir hükümdar olarak anlatılır. Kötülükler yapan bu kavmin aynı zamanda ateşe taptığı da bilinir. Sivrisineklerin istilası ile bu kavim helak edilmiştir. Kral Nemrut’un da burnundan giren bir sivrisinek tarafından acılar içerisinde öldüğü rivayet edilir.

3. Ad Kavmi

Bir Arap kavmi olarak adı geçen Ad toplumu 23 kabileden oluşmaktadır. Yemen bölgesi kavmin yaşam alanı olurken zaman içerisinde zenginleşen bu toplumun Allah’a karşı isyankâr olduğu düşünülmektedir. Dinden uzaklaşan, fitne ve fesat konusunda ileri giden bu topluluk merhamet duygularından yoksundu. Rüzgar ve kuraklık sonucu bu toplumun da dünya üzerinden izleri silindiği düşünülür.

4. Semud Kavmi

Peygamberleri Hz. Salih olan bu topluluk da helak edilen kavimler arasında yer alır. Kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’de bu topluluk hakkında bilgiler bulunur. Ad kavminin ardından Hicr bölgesinde yaşayan Semud kavminin azgınlıkları ile bilindiği ifade edilmektedir. Kayaların içerisini oyarak kendilerine yerleşim yerleri yapan bu kavmin putlara taptığı bilinir. Şiddetli sarsıntı ve korkunç gürültülerle bu kavmin yok edildiği düşünülmektedir.

5. Lut Kavmi

Filistin’de bulunan bu kavme Hz. Lut peygamber olarak gönderilmiştir. Sedom olarak da bilinen topluluk ahlaki değerlerden yoksun bir yaşam sürmekteydi. Sapkın davranışları nedeni ile de Allah tarafından yok edildikleri düşünülür. Bu kavmin helaki sırasında Hz. Lut’un karısının da felakete uğrayanların arasında kaldığı kutsal kitaplarda anlatılır.

6. Firavun’un Helaki

Mısır’da hüküm süren firavunun Hz. Musa ile olan mücadelesi ve İsrailoğullarına kötü muamele etmesi sonucunda felaket uğradığı belirtilir. Bu mücadele, Kızıldeniz’in yarılarak firavunun ordusu ile birlikte yok edilmesi ile sonuçlanmıştır.

Bunların yanı sıra Bilad’ül Arap adı verilen bölgede yaşayan kavimlerin helaki de çeşitli kaynaklarda yer alır. Sebe kavmini yok eden Arim seli, Fil suresine konu olan Fil vakası da buna benzer olaylar arasında yer alır.

İnsanların ahlaki değerlerini yitirdiklerinde ve zulüm uygulamaya başladıklarında çeşitli felaketlerle karşılaşıldığı düşünülür. Bundan dolayı da gerek kutsal kitaplarda gerekse yapılan kazılarda bu kavimlerle ilgili çeşitli izlere rastlanmaktadır.

Özellikle bu kavimlerin yaşadıkları alanlarda inşa ettikleri bazı yapıların günümüze kadar kaldığı ortaya çıkmaktadır. Kutsal kitapta yer alan bilgilerde ise bu yapıların insanların gelip geçtikleri yollar üzerinde yer aldığı ve bu felaketlerden insanların ibret alması gerektiği ifade edilir. Bu yazımızda helak edilen kavimler hakkında kısa kısa bilgiler vermeye çalıştık, umarım bir nebzede olsa size kaynak olabilmişizdir. Diğer Listelerimize göz atmak isterseniz sizi şöyle alalım.