Kürtler Hakkında Doğru Sanılan Çok Yanlış Bilgiler

Kürt; Mezopotamya ve çevre coğrafyalarda yaşayan bugün dünyanın hemen her noktasında varlığını sürdüren bir ırktır. Kendine has dilleri, yaşam stilleri ve kültürel yapıları olan Kürtler ülkemizde maalesef yanlış tanınır.

Bir takım terör gruplarının kendini Kürt olarak adlandırması hem Kürt vatandaşların zan altında kalmasına neden olur hem de Kürtler hakkında trajikomik durumların gerçek sanılmasına neden olur. Bu yazımızda size Kürtler ile ilgili doğru olduğu sanılan ama aslında çok yanlış bilgiler aktaracağız!

Kürtler Terörist ve Bölücüdür

Ülkemizde nüfusları 30 milyona yaklaşan Kürtler başta olmak üzere herhangi bir etnik grup hakkında bu tarz bir genelleme yapmak başlı başına yanlıştır. Bunun yanında ülkemize hizmet etmiş pek çok bilim insanı ve devlet yetkilisinin Kürt kökenli olduğu bilindiğinde Kürtlerin hepsi teröristtir genellemesi yapmak çok yanlıştır. Üstelik bir takım Kürtler kendilerine ait hakları yasal sınırlar içerisinde savunurken bile terörist olarak adlandırılır. Maalesef bu çok yanlış bir bilgidir.

Kürtleri Ağalar Yönetir!

Ülkemizde yayınlanan pek çok TV dizisinde Kürt aşiretleri ve ağalık işlenir. Bu dizilerde Mardin ve Şanlıurfa ağaları adeta bir kral gibi istediğini öldürtüp istediğini yaşatır. Ama bu tamamen gerçek dışıdır. Modern zamanları yaşadığımız bugünlerde bırakın ağanın sözünden çıkmamayı ağalık kurumunun dahi ortadan kalkmakta olduğunu söylemek gerekir.

Kürtler Türkçe Bilmez

Kürt kökenli insanlar da her Türkiye Cumhuriyet vatandaşı gibi eğitim görme hakkına sahiptir. Nitekim sayıları 30 milyona yaklaşan bir insan topluluğunun Türkçe bilmediğini iddia etmek ülkemizde nüfusun yarıya yakının okuryazar olmadığını iddia etmek olur. Bazı Kürtler Türkçe konuşurken biraz zorlansa da Kürtler Türkçe bilmiyor ifadesi tamamen gerçeklere aykırıdır.

Kürtler İnşaat İşçisidir

Ekonomik olarak bir nebze geri kalmış bir coğrafyada yaşıyor olmaları Kürt nüfusun daha çok inşaat ve benzeri işlerde çalışmasını gerekli kılmıştır. Ancak bu durum bütün Kürtlerin inşaat işçisi olduğunu veya inşaat işçisi olmayan Kürt olmadığını göstermez. Ülkemizde saygın iş insanları ve bilim insanlarının Kürt kökenli olduğunu ifade edebiliriz. Bu nedenle Kürtler inşaat işçisidir genellemesi tamamen bir safsatadır.

Kürtler Türk Olduğumuzu Anlarsa Bizi Keser

Hadi ama… Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Dünyanın modernleşme ile ulaştığı noktayı düşündüğümüzde bu tarz ifadelerin tamamen kasıtlı olduğunu anlamak zor olmasa gerek. Turistik açıdan dünyanın önemli merkezleri arasında olan Mardin ve Diyarbakır gibi şehirler başta olmak üzere Kürtlerin yaşadığı yerlerde henüz bir kafa kesme olayı yaşanmadı 

Kürt Diye Bir Şey Yoktur

Kürtler yüzyıllardır varlığı bilinen bir etnik topluluktur. Pek çok bilimsel çalışmada geçen bunun yanı sıra fiilen insanlarla karşılaştığımızı düşündüğümüzde Kürt diye bir şey yoktur ifadesini anlamak çok zor. Tamamen ırkçı bir söylem olarak algılanabilecek olan bu ifadenin gerçeklerle uzaktan veya yakından alakası yoktur.

Kürtler Sadece Türkiye’de Yaşar

Kesinlikle yanlış bir ifadedir. Kürtler dünyanın hemen her noktasında varlıklarını sürdüren bir etnik topluluktur. Bunun dışında Irak Bölgesel Yönetimi’nin ağırlıklı olarak Kürtlerden oluşması bu yargının yanlışlığını ortaya çıkarmaya yeter. Bu anlamda Kürtlerin sadece Türkiye’de yaşadığını söyleyen birine inanmamalısınız.

Diyarbakır En Büyük Kürt Şehridir

Diyarbakır, Kürtler için önemlidir. Ancak Kürtlerin en yoğun yaşadığı şehir Diyarbakır değil İstanbul’dur. Sayısı milyonları bulan Kürt vatandaşların yaşadığı İstanbul’da bu anlamda ciddi bir kültürel çeşitlilik vardır.

Kürt Kelimesi Dağda Gezerken Çıkan Kart Sesinden Gelmiştir

Ülkemizde Kürtlüğün reddiyesi amacıyla ortaya atılmış pek çok tez ve yanlış bilgi bulunur. Kürtlerin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bu bilgi komik olmaktan öte insanları ayrıştırmaya ve yok saymaya yarayan gereksiz bir detaydan başkası değildir. Bu nedenle Kürt kelimesinin nasıl ortaya çıktığı ile alakalı bu yoruma sadece gülüp geçiyoruz.

Kürtleri Sevmek Atatürk’e İhanet

Başta Atatürk olmak üzere Türk tarihinin en önemli devlet adamlar Kürtlere saygı duymuştur. Nitekim Kurtuluş Savaşı ve öncesinde Çanakkale’de Kürtlerin gösterdiği yararlı mücadeleler savaşların kazanılmasında rol oynamıştır. Cepheye durmadan asker yollayan Kürt aşiretlerinin hakkını yok sayacak bu ifade kesinlikle gerçeklerden uzaktır.

Kürtlerle ilgili bu tarz yanlış bilgilerden ziyade bir Kürt ile arkadaş olduğunuzda bu ifadelerin komikliğini anlayacaksınız. Kürtlerin daha cana yakın olması size tuhaf gelmesin onlar hep cana yakın.