Yavuz Sultan Selim Camii, Külliye ve Türbesi | İstanbul

Yavuz Sultan Selim Camii İstanbul
Yavuz Sultan Selim Camii

Yavuz Sultan Selim Camii esas olarak, külliyesi, iki tabhâne, Sultan Selim ve Hafsa Sultan türbesi, şehzadeler türbesi, mektep ve imaretten oluşmaktadır. Bir hayli uzakta olduğu halde bir çifte hamam da külliyeden sayılmaktadır. Ayrıca yine Kanuni Sultan Süleyman tarafından Yavuz Sultan Selim adına Mimar Sinan’a yaptırılan ve dershanesi de bir cami olarak düzenlenen medrese ve çeşmeden oluşan küçük bir ikinci külliye Yenibahçe’de bulunmaktadır.

Yavuz Sultan Selim Camii Tarihi

İnşasına 1519 yılında başlanmış ve 1522 yılında tamamlanmış olan Yavuz Sultan Selim Cami, İstanbul’un yedi tepesinde yer alan yedi selatin camilerinden birisidir. Evliya Çelebi mimarını Mimar Sinan olarak belirtse de çoğu kaynakta Mimar Acem Ali olarak geçer.

Mimari Yapısı

Cami plan olarak daha çok Edirne Beyazıt Camii’ne benzetilebilir. Minber, mihrap, minare ve şadırvanlı olarak belirtilen yapı büyük kubbesi ve birer şerefeli iki minaresiyle tabhâneli camilerin son örneğidir. Kesme küfeki taşından inşa edilmiştir. Yapıda yer yer bazı kemerler ve bazı kısımlarda kırmızı taş kullanıldığı göze çarpar. Klasik üslûptaki iç avlu üç kapılıdır ve kubbeli bir revakla çevrilidir. Mermer döşeli avlunun ortasında ise bir şadırvan bulunmaktadır.

Caminin harimi 24,35 × 24,30 metre ölçülerinde bir kare şeklindedir. Binanın üstünü örten kubbe büyük bir mekân duygusu oluşturmakla birlikte binaya olağan üstü bir heybet vermektedir. Caminin kıble tarafında altta dört, yanlarda ikişer pencere vardır. Son cemaat duvarlarındaki dört pencere imam ve müezzinlerin kullandığı sekili eyvanlara açılır. Cümle kapısı üstünde bulunan balkona kapının iki tarafından duvar içinden yuvarlak merdivenlerle ulaşılmaktadır. Caminin alt pencereleri kemer aynaları içinde de avludaki çini panoların farklı renklerle tekrar edildiği görülür.

Camide bulunan hünkâr mahfili sol dip köşededir ve buraya pencere içinden bir kapı ve merdivenle ulaşılmaktadır. Bu giriş penceresine ayrıca dışarıdan da girilmektedir. Bu pencerenin dışı iki kapılı küçük bir avlu haline getirilerek hünkârın özel girişi için ayrılmıştır. Mahfil mukarnas başlıklı yedi sütun üzerindedir.  Mermer mihrap sade silmeli bir çerçeveye mukabil zengin ve güzel mukarnaslara sahiptir. Mihrap nişinin köşelerinde siyah mermerden kum saatleri bulunur.

Külliyesi Mimari Yapıları

Yavuz Sultan Selim Camii Külliyesi

Külliye esas olarak cami, iki tabhâne, Sultan Selim ve Hafsa Sultan türbesi, şehzadeler türbesi, mektep ve imaretten oluşmaktadır. Bir hayli uzakta olduğu halde bir çifte hamam da külliyeden sayılmaktadır. Ayrıca yine Kanuni Sultan Süleyman tarafından Yavuz Sultan Selim adına Mimar Sinan’a yaptırılan ve dershanesi de bir cami olarak düzenlenen medrese ve çeşmeden oluşan küçük bir ikinci külliye Yenibahçe’de bulunmaktadır. Evliya Çelebi’ye göre bir kervansaray da mevcuttur. Bunlardan başka sonradan ilâve edilen Sultan Abdülmecid Türbesi ve bir meşruta binası külliye sınırları içindedir.

Tabhâneler

Emsallerine ana kütleye bitişik olarak daha önce ve daha sık rastlanan tabhânelerin son örneği buradadır. İki yanda sekili üçer eyvanlı ve dörder odalıdır. Camiye göre daha alçak tutulmuştur. Dışarıdan yanlardan birer kapıları olduğu gibi kapıların karşısına gelen eyvanlardan camiye geçilen birer kapı-pencere mevcuttur. Odaların ikişer alt ve birer üst pencereleri vardır. Üst pencereler yuvarlaktır. Her odada birer ocak bulunur.

İmaret

Vakfiyede hem “yapı topluluğu ve inşaat” hem de “aşevi” anlamında kullanıldığı görülmektedir. Bugün mevcut olmayan imaretin cami ile beraber mi veya daha sonra Mimar Sinan tarafından mı yapıldığı tam anlaşılamamaktadır.

Mektep

Vakfiyesinde sıbyan mektebi olarak bahsedilen bina caminin kuzeybatısındadır. Güneybatı duvarı Çukurbostan duvarı üzerindedir. Kitâbesiz, tek kubbeli, önünde geniş saçaklı bir girişi bulunan, iki sıra pencereli, ocaklı bir yapıdır. Bir sıra taş ve tuğla ile inşa edilmiştir.

Yavuz Sultan Selim Türbesi

Yavuz Sultan Selim Camii Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi

Sultan Selim, Sırt köyünde vefatından sonra cenazesi İstanbul’a getirilmiş ve Fâtih Camii’nde namazı kılınarak Çukurbostan yanındaki bu mevkide defnedilmiştir. Türbe kesme taştan, sekiz kenarlı, dilimli kubbeli bir yapıdır. Türbenin her cephesinde altlı üstlü ikişer pencere vardır. Türbe kapısı söve kemeri geçmeli siyah ve beyaz mermerden, ahşap kanatlar sedef ve fildişi kakmalı yapıdır. Kapı üzerinde kitâbesi yoksa da iki taraftaki büyük ve muhteşem çini panolarda kitâbeler mevcuttur. Türbenin içinde heybetli sandukası ve muhteşem kavuğu ile sadece Yavuz Sultan Selim’in kabri vardır.

Hafsa Sultan Türbesi

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın yıkık türbesi Yavuz Sultan Selim’in türbesi yanındadır. Hafsa Sultan’ın 1534 vefat ettiği ve buraya gömüldüğü bilinmekteyse de türbenin yapım tarihi belli değildir.

Şehzadeler Türbesi

Bu türbe de diğer ikisi gibi sekiz kenarlı, kesme taştan ve kubbelidir. Kitâbesi yoktur. Dört mermer sütunlu bir saçakla korunan giriş kapısının iki yanında altı köşeli çinilerden yapılmış iki çini pano bulunmaktadır. Kubbe kasnağı yuvarlak yapılarak üzerine mermerden çeşitli ayetler yazılmıştır. Türbede Kanuni’nin Murad, Mahmud ve Abdullah ismindeki oğulları, Yavuz’un kızı ve Makbul İbrâhim Paşa’nın zevcesi Hatice Sultan, yine Yavuz’un kızı ve İskender Paşa’nın hanımı Hafsa Sultan’ın yattığı türbedeki Latin harfli bir kitabede belirtilmiştir. Külliyedeki türbelerin sonuncusu 1861’de vefat eden Sultan Abdülmecid’in ve oğullarının türbesidir.

Yavuz Sultan Selim Camii Resimleri

Nerede? ve Nasıl Gidilir?

Adres: Balat Mahallesi, Sultan Selim Cd. No. 18 – Fatih / İstanbul

Ulaşım: Toplu taşıma ile gelmek isteyenler; 35D – 90 – 90B Hat numaralı otobüsleri kullanarak Çarşamba Otobüs durağında indikten sonra 5-10 dakikalık yürüyüş sonunda buraya ulaşabilirler.

Metrobüs ile gelmek isteyenler ise; Ayvansaray durağında indikten sonra yaklaşık 2 kilometre yürüyüş sonunda buraya ulaşabilirler. Konum bilgisi için tıklayın.

Hazır Camii ve Türbelerimizden bahsetmişken İstanbul’daki Camii ve Türbeleri ziyaret etmek isterseniz sizi şöyle alalım.

Yada Fatih’e kadar gelmişken, Fatih gezilecek yerler için oluşturduğumuz gezi listemize göz atmak buyurun. :)