Vizesiz Kosova – Gezilecek Yerleri – Gezi Rehberi

Güneydoğu Avrupa’da Sırbistan’ın sınırları içinde bulunan Kosova’nın denize çıkışı bulunmamaktadır. 1999 yılından günümüze kadar BM idaresindeydi, 2008 yılının şubat ayındaysa bağımsızlığını ilan etti. Avrupa’nın en yoksul ülkelerinden biri olan Kosova halkının yarısından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaya devam etmektedir.

Vizesiz Kosova – Gezilecek Yerleri – Gezi Rehberi

Nüfusu 2 milyon olan bölgede birçok yeraltı kaynağı bulunmasına rağmen ülkenin temel ekonomik gelir kaynağı halen tarımdır. Sayıları hızla azalmaya devam etse de 10 bin civarında Türk de yaşamaktadır. Ülkedeki resmi dil Arnavutçadır. Türkçe ve Sırpça ise bölgesel dil olarak geçmektedir. Kosova Türklerinin KDTP aracılığıyla parlamentoda 3 milletvekili bulunmaktadır. (Kosova Demokratik Türk Partisi)

Vizesiz Kosova / Bogoroditsa Levişka Kilisesi – Cuma Camii

Kosova’nın Sırpların kontrolünde olduğu zamanlarda katedral olan yapının o zamanlardaki adı Bogorodica Ljviska’ydı. Buranın, Bizanslılar tarafından 11. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı düşünülmektedir. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in Prizren’i fethedip çan kulesinin üzerine minare ilave ederek burayı bir cuma namazından, sonra camiye dönüştürdüğü biliniyor.

Buradaki ibadetler 1918 yılına kadar devam etmiş, 5 Haziran 1923’te ise Osmanlı’dan kalan bütün ilaveler sökülüp tekrar kilise haline getirilmiş. Bugün kilise veya cami olarak kullanılmayan yapı, halk tarafından Cuma Cami olarak bilinir. Osmanlı kayıtlarında ise Fatih Sultan Mehmet Han Cami olarak geçer.

Vizesiz Kosova / Sinan Paşa Camii

Kosova’daki Osmanlı eserleri arasında en ünlüsü olan camii 1615 yılında, adından da anlaşılacağı üzere Sinan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Prizren şehrinin merkezinde bulunan caminin yapımı hakkında kimi kaynaklar çevresindeki yıkık bir manastırın taşlarının kullanıldığını söylese de, o zamanlardaki Prizren’in Rus Başkonsolosu bu iddianın asılsız olduğunu belirtmektedir.

Caminin kurucusu Sinan Paşa çeşitli illerde Beylerbeyliği görevini yerine getirmiş olup bu görevlerin sonuncusunu Bosna’da yapmıştır. Cami 2008 yılında TİKA başkanlığı tarafından onarım yapılmak için güvence altına alınmıştır.

Kosava’da gezilmesi gereken diğer yerler: Visoki Decani, Medieval Monuments in Kosovo